Viac fotografii stánkov nájdete na našom facebooku.

Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na verejnom priestranstve.

V súlade s ustanovením § 3 ods.1 zákona č.178/1998 Z.z. žiadam o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na verejnom priestranstve v obci Margecany.
 

Povolenie žiadam na podujatie akciu „Margecianske fajnoty“, konané dňa 15. – 16. 10. 2022. Podujatie organizuje ktorú obec Margecany organizuje v spolupráci s OZ Margecianske fajnoty. 

    Žiadosť na predajne miesto je možne zaslať do 21.8.2022

    Po odoslaní formulára Vás budeme kontaktovať.