Žiadosti na rok 2024 bude možné zaslať od 1.7.2024 do 22.7.2024.
Ďakujeme za pochopenie.